Zašto se bojimo radioaktivnosti?

Iako ne mora biti produkt radioaktivnog raspada, ono što zaista može imati utjecaj na ljudsko zdravlje jest ionizirajuće zračenje – pojava prijenosa energije u obliku fotona (kvanti elektromagnetskog zračenja) ili masenih čestica koje imaju dovoljno energije da u međudjelovanju s kemijskom tvari ionizira tu tvar.

Izravne posljedice djelovanja ionizirajućeg zračenja na živi svijet većinom su zakašnjele i teško ih je povezati s uzrokom. Posljedice ozračivanja, bez osjetilne veze s uzrokom zapažaju se tek nakon nekog vremena, od nekoliko sati do nekoliko dana ili čak godina, što ovisi o vrsti i svojstvima tog zračenja. Otuda je razumljiv čovjekov strah, a poznavanje osnovnih svojstava ionizirajućeg zračenja, međudjelovanja zračenja s tvari, a posebno djelovanja zračenja na živa bića izrazito je važno.

 Pri istraživanju bioloških učinaka ionizirajućeg zračenja potrebno je poznavati:
 • jakost ionizirajućeg zračenja
 • količinu apsorbirane energije ionizirajućeg zračenja
 • način mjerenja biološko-kemijskih promjena po apsorpciji zračenja.
 • način ozračivanja:
  • akutno – u kratkom vremenskom intervalu (impulsno)
  • kronično – u duljem vremenskom intervalu
  • lokalno – ozračen određen organ
  • totalno – cijelo tjelesna ozračenost.
Ionizirajućem zračenju možemo biti izloženi na dva načina:
 • unutarnje (izvor zračenja je u živom organizmu,te se to naziva interna kontaminacija),
 • vanjsko (izvor zračenja je izvan tijela te može biti ozračeno cijelo tijelo ili samo određeni dio tijela)
Biološki-efekt-zračenjaUčinci zračenja na čovjeka

Učinci zračenja na čovjeka javljaju se u različnim oblicima i s različnim vremenskim zakašnjenjima. Gledajući na to na kojoj se osobi pojavljuju učinci zračenja, te učinke dijelimo na:

 • somatske učinke,
 • genetske učinke.
Somatski učinci

Pojavljuju se na ozračenoj osobi. Koji će se oblik somatskoga učinka pojaviti, ovisi o vremenskom intervalu ozračenja i prostornoj raspodjeli zračenja po tijelu.

Značajne simptome, što ih ionizirajuće zračenje uzrokuje na ozračenoj osobi, dijelimo na:
 • bolesti zračenja,
 • slabost,
 • povraćanje,
 • ispadanje kose,
 • crvenilo na koži,
 • promijenjena krvna slika.
Sindromi zračenja:
 • molekularni,
 • živčani,
 • krvni,
 • probavnog trakta.
Genetski učinci zračenja

Genetski učinci zračenja pojaviti će se kod potomaka. Vjerojatnost za pojavu linearno je ovisna o apsorbiranoj dozi ionizirajućega zračenja. Pojavljuju se kao mutacije (pozitivne, negativne). Vjerojatnost pojave mutacija zbog zračenja nadopunjuje se s vjerojatnošću za prirodne, spontane mutacije.

Štetne učinke zračenja na čovjeka dijelimo i na:
 • stohastičke učinke,
 • determinističke učinke.

Za stohastičke učinke je značajno da je vjerojatnost za njihov nastanak i njihovo određivanje ovisna o primljenoj dozi (po cijelom području skale mjerenja doze). U to se ubrajaju npr. genetski učinci, razni oblici raka…

Za determinističke učinke je značajno da postoji prag doze, ispod kojeg se ne uočavaju takve pojave. Iznad praga je ozbiljnost determinističkih učinaka ovisna o primljenoj dozi. U to se ubraja npr. akutni radijacijski sindrom.