Započeo postupak javne nabave za razminiranje lokacije Centra

Javni natječaj za razminiranje

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2021. godine u 9,00 sati.