Vojna uporaba (Pu)

Kada govorimo o opasnosti o zlouporabi (visoko) radioaktivnog otpada (istrošeno nuklearno gorivo), postoje dva aspekta, tehnički i politički.

S tehničkog aspekta, nuklearni reaktori u pogonu projektirani su tako da su količine Pu (moguće iskoristivog za vojnu uporabu) zanemarive i nemoguće primijeniti bez prethodne prerade goriva. Sam postupak prerade istrošenog nuklearnog goriva skup je i opasan proces i svega nekoliko zemalja u svijetu posjeduje tehnologiju za ekstrakciju plutonija.

Politički aspekt je zanimljiviji, ali mnoge države potpisale su ugovore (konvencije i različite aranžmane) kojim se sprječava moguća zlouporaba. Na globalnoj razini, IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) osnovana je 1957. (od strane UN) za praćenje provedbe ugovora „nuklearno oružje“ i osiguranje razvoja nuklearne energije u miroljubive svrhe. IAEA provodi redovne inspekcije civilnih nuklearnih postrojenja te prati inventar i transport radioaktivnih materijala.