Javni natječaj za razminiranje

Objavljena Odluka o odabiru za Uslugu razminiranja lokacije Centra

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te je odabran ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude. Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Javni natječaj za razminiranje

Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu razminiranja

S istekom roka za dostavu ponuda 12. srpnja 2021. godine u 9,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je Zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Odabrani […]

Nikola Tesla

165. obljetnica rođenja Nikole Tesle

“Gospodine Edison, poznajem dva velika čovjeka. Jedan ste vi, a drugi je mladić koji stoji pred Vama”, Charles Batchellor o Nikoli Tesli Izvor: Muzej Nikole Tesle Nikola Tesla rođen je u ponoć s 9. na 10. srpanj 1856. godine u selu Smiljan u Lici. Osnovnu školu pohađao je u Gospiću, a srednju u Karlovcu. U […]

Ekspertski tim

Održan sastanak s Ekspertskim timom iz Bosne i Hercegovine

30. 6. 2021. godine održan je najavljeni sastanak s Ekspertskim timom iz Bosne i Hercegovine na temu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Sastanku su prisustvovali prof. Neđo Đurić, gđa Jelena Marinković, gosp. Marinko Zeljko, gosp. Velibor Čuković i gosp. Emir Dizdarević, kao članovi Ekspertskog tima, te gosp. Hrvoje Prpić, gosp. Zdenko […]

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova

U postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sklapanje ugovora nije provedeno zbog zaprimljene žalbe na postupak. Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/21-01/181, URBROJ: 354-01/21-14  poništena je Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje – […]

Javni natječaj za razminiranje

Započeo postupak javne nabave za razminiranje lokacije Centra

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2021. godine u 9,00 sati.

Kartiranje karakterističnih naslaga i izdanaka oko lokacije

U tijeku su istraživački radovi na lokaciji Centra u osnivanju

U siječnju 2021. godine Geotehnički studio, Geodetski fakultet i Rudarsko-geološko naftni fakultet započeli su istraživačke radove na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca. Osnovna svrha ovih istraživanja je stjecanje uvida u geološki sastav i građu terena predmetne lokacije. Rezultati istraživanja omogućit će vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, projektiranje […]

Forum HND-a

Održan 1. Forum Hrvatskog nuklearnog društva

Od 30. svibnja do 2. lipnja 2021. Zadar je ugostio Prvi Forum Hrvatskog nuklearnog društva. Organizacija i održavanje Prvog Foruma Hrvatskog nuklearnog društva rezultat je inicijative i rada Mreže mlade generacije HND-a. Stručni skup održan je s ciljem razmjene operativnih iskustava i inženjerske prakse u NE Krško, te rješavanju izazova vezanih za produljenje životnoga vijeka […]

Potresna opasnost

Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

S istekom roka za dostavu ponuda 7. lipnja 2021. godine u 10,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te uslugu postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne […]