Troškovi

Troškovi izgradnje odlagališta za nisko i srednje radioaktivni otpad, očito su, poznati s obzirom da takva odlagališta postoje u mnogim državama (Belgija, Češka, Finska, Francuska, Japan, Južna Koreja, Mađarska, Njemačka, Španjolska, Švedska, Velika Britanija). Za odlagališta visoko radioaktivnog otpada, troškovi su sve točniji (precizniji) kako se projekti razvijaju.

Mnoge države zahtijevaju od operatora nuklearnih elektrana da prikupljaju sredstva za zbrinjavanje otpada (i za to postoje različiti pravni mehanizmi). U Republici Hrvatskoj, koja je kroz Hrvatsku elektroprivredu suvlasnik Nuklearne elektrane Krško, pa time i su-odgovorna za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz elektrane, postoji Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Obveznik uplata u Fond je Hrvatska elektroprivreda d.d., a iznos uplata temelji se na važećoj reviziji Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško.

Iako su procjene tih troškova dosta visoke, oni ne utječu značajno na cijenu električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama. (Tipično, troškovi zbrinjavanja radioaktivnog otpada iznosi 10% svih troškova proizvodnje električne energije, a cijena električne energije iz nuklearnih elektrana i s tim troškovima je vrlo konkurentna.