Slovenija

listPregled postojećih nuklearnih postrojenja

Nuklearni program Republike Slovenije uključuje Nuklearnu elektranu Krško, istraživački reaktor TRIGA Mark II u Institutu Jožef Štefan, te centralno skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) porijeklom iz medicinskih, industrijskih i znanstvenih izvora, koje je smješteno u Brinju, nedaleko Ljubljane.

Nuklearna elektrana Krško pokriva približno trećinu potrebe za električnom energijom u Sloveniji, te petinu u Hrvatskoj. Smještena je u Općini Krško u jugoistočnom dijelu Slovenije na lijevoj obali rijeke Save. Izgradnja je započela 30. ožujka 1975. godine, a s komercijalnim radom je započela 1. siječnja 1983. Tip reaktora je lakovodni tlačni reaktor (PWRPressurized Water Reactor) američke tvrtke Westinghouse snage 696 MW.

Nuklearna elektrana Krško, izvor: Nuklearna elektrana Krško

NE Krško radi u 18-mjesečnom gorivnom ciklusu što znači da se svakih 18 mjeseci obavlja remont i zamjena istrošenoga nuklearnog goriva. NE Krško postiže visoki stupanj pogonske efikasnosti (Performance Indicator Index) što ju smješta visoko na ljestvici nuklearnih elektrana u svijetu po tom kriteriju.

Istrošeno nuklearno gorivo (ING) se skladišti u bazenu za istrošeno gorivo. Planira se izgradnja suhog skladišta na samoj lokaciji elektrane. Suho skladište počet će s radom 2019. godine i zadovoljiti potrebe za skladištenjem do završetka razgradnje nakon prestanka rada elektrane.

Nisko i srednje radioaktivni otpad, koji nastaje tijekom rada Nuklearne elektrane Krško, kondicionira se i privremeno skladišti unutar same NE Krško sve dok se ne pronađe trajno rješenje za ovu vrstu otpada.

NE Krško je u 50%-tnom vlasništvu državne tvrtke „GEN energija d.o.o.“, dok je druga polovica u vlasništvu hrvatske državne tvrtke „Hrvatska Elektroprivreda d.d.“, te je svaka strana obvezna na odgovarajući način zbrinuti svoju polovicu postojećeg i budućeg nisko i srednje radioaktivnog otpada koji uključuje i otpad koji će nastati dekomisijom elektrane nakon prestanka rada.

Slovenski institucionalni NSRAO se pohranjuje u središnjem skladištu Brinje, dio otpada koji se skladišti na toj lokaciji dolazi od rada istraživačkog reaktora u Institutu Jožef Štefan. Istraživački reaktor TRIGA Mark II (Training, Research, Isotopes, General Atomics) tvrtke General Atomic ima snagu od 250kW.

Dodatno, u Republici Sloveniji se nalazi i rudnik urana „Žirovski Vrh“ koji se eksploatirao od 1984. – 1990. godine, kada je eksploatacija prestala zbog ekonomske neisplativosti. Sanacija rudnika je dovršena, kao i sanacija lokaliteta Jazbec i Boršt, gdje se odložila jalovina.

listSredišnje skladište NSRAO-a Brinje

Središnje skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada u Brinju, nedaleko Ljubljane, nalazi se u neposrednoj blizini Instituta Jožef Štefan koji posjeduje istraživački reaktor. Izgrađeno je 1984. godine, te je skladištenje otpada bilo u nadležnosti Instituta sve do 1999. godine kad upravljanje skladišta preuzima slovenska agencija za radioaktivni otpad, ARAO.

Godine 2008. skladište dobiva dozvolu za rad, te agencija ARAO u ovo skladište počinje odlagati NSRAO isključivo iz izvora koji ne uključuju rad NE Krško, jer se taj otpad pohranjuje u skladištu koje se nalazi unutar same elektrane.

Sav otpad koji se primi na skladištenje u Središnje skladište mora biti obrađen, kondicioniran i odgovarati kriterijima prihvaćanja u skladište (WAC). U Sloveniji prosječno godišnje nastaje ukupno 1 – 2 m3 otpada od strane djelatnosti „manjih proizvođača“.

RAO se sortira i dekontaminira, obrađuje radi smanjenja volumena kroz kompakciju i spaljivanje, a tekući se otpad solidificira. Otpad se smješta u čelične bačve koje se ispune betonskom ispunom (matriksom).

Skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada, Brinje, Slovenija

Središnje skladište Brinje je pripovršinski tip skladišta čije su dimenzije 10,6 m x 25,7 m x 3,6 m. Objekt je dijelom ukopan, a iznad se nalazi pola metra debeo sloj tla prekriven vegetacijom. Taj sloj, uz stijenku samog objekta od armiranog betona, čini prirodnu i tehničku barijeru kojom se štiti okoliš. Ukupni volumen koji se može koristi za skladištenje je otprilike 300 m3.

Središnje skladište NSRAO-a, Brinje, Slovenija

.

Objekt skladišta je odvojen u dvije prostorije, dio za osoblje te dio za skladištenje radioaktivnog otpada. Dio skladišta za osoblje sadrži kontrolne točke za monitoring kroz koje prolazi svaki radnik koji dolazi u doticaj sa skladišnim prostorom. Skladišni prostor je dizajniran tako da je betonskim pregradama podijeljen u 10 dijelova (uključujući ulazni manipulativni dio) gdje se skladišti radioaktivni otpad razvrstan po stupnju aktivnosti. Otpad se smješta tako da su spremnici, tj. čelične bačve, s većom aktivnosti smješteni u zadnji dio objekta, a oni s manjom u prednji, bliže ulaznim vratima. Otpad u spremnicima – čeličnim bačvama se slaže na čelične palete u dva sloja, vertikalno položeni.

.

Bačve u čeličnim paletama, Brinje, Slovenija

.

.

Spremnik s otpadom se unosi direktno u skladišni prostor posebnim vozilima agencije ARAO. Nakon inspekcije (provjere) spremnik se postavlja na određeno mjesto unutar objekta. Unutrašnjost skladišta je pod nadzorom te se u određenim intervalima rade mjerenja aktivnosti u pojedinim sektorima skladišta.

Sva voda koja se koristi unutar samog skladišta se sustavom drenira u posebni podzemni spremnik zapremnine 4 m3 u kojem se provodi kontinuirana radiološka kontrola prije ispusta. Cijelim prostorom skladišta je sproveden sustav ventilacije za kontroliranje koncentracije plina radona u zraku prostorije. Cjelokupni kompleks je osiguran sofisticiranim protupožarnim sustavom te alarmom.

 

Uređaji za mjerenje aktivnosti, Brinje, Slovenija

 

listPlanirano odlagalište NSRAO-a

Republika Slovenija još nije riješila problem odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada. U tu svrhu je donesena odluka o izgradnji nacionalnog odlagališta na lokalitetu Vrbina u Općini Krško koja je prihvaćena od strane lokalne zajednice te Vlade krajem 2009. godine.

Lokalitet Vrbina se nalazi u Općini Krško u blizini same elektrane, točnije 300 metara istočno.

Planira se izgraditi podpovršinski tip odlagališta gdje će odlagališne jedinice – silosi biti izgrađeni unutar naslaga aluvijalnog pjeskovitog silta. U ovaj objekt se planira odložiti institucionalni RAO, koji je trenutno uskladišten u središnjem skladištu Brinje te polovica NSRAO-a iz Nuklearne elektrane Krško. Silosi će biti smješteni na dubini od 15 do 55 metara ispod površine tla te ispod vodnog lica koje se nalazi na 3 metra dubine unutar površinskog sloja šljunka. Silosi su dizajnirani cilindrično s promjerom od 27,3 metara.

Lokalitet Vrbina u blizini NE Krško, izvor: ARAO

Kondicionirani otpad će biti smješten u betonske spremnike, koji će biti odloženi u silose u slojevima. Svaki sloj će sadržavati 70 takvih spremnika s međuprostorom popunjenim drenažnim materijalom. Predviđeno je 10 razina u pojedinom silosu.

Kad se popuni pojedini silos prekriva se slojem cementa i 5 metara debelim slojem gline koja sprječava vertikalnu infiltraciju.