Radioaktivni otpad

Radioaktivni otpad  (RAO) je izraz koji se često koristi u širem kontekstu nego što je sama definicija takvog otpada. Naime, radioaktivni otpad je materijal koji sadrži ili je kontaminiran radionuklidima, a NE može se preraditi ili ga nije isplativo preraditi za ponovnu ili daljnju uporabu. Istrošeno nuklearno gorivo, na primjer, nije nužno radioaktivni otpad već se nakon prerade ponovo može koristiti kao gorivo.

Radioaktivnost otpada vremenom se smanjuje (ovisno o vremenu poluraspada radionuklida sadržanih u otpadu) te može biti neznatna već za nekoliko dana ili ostati opasna još stotinama (i tisućama) godina. Što je uopće radioaktivnost i koja je njezina primjena u našem svakodnevnom životu, pročitajte u nastavku.


Radioaktivnost

Radioaktivnost je pojava pri kojoj se nestabilne jezgre nekih kemijskih elemenata (skup istovrsnih atoma definiranih brojem protona u jezgri, atomskim brojem i masenim brojem, zbrojem protona i neutrona u jezgri) spontano raspadaju i pri tome emitiraju čestice ili energiju. Ukoliko je energija zračenja ili čestica dovoljna da u međudjelovanju s kemijskom tvari ionizira tu tvar, govorimo o ionizirajućem zračenju. Pročitajte više


Biološki-efekt-zračenjaZašto se bojimo radioaktivnosti?

Iako ne mora biti produkt radioaktivnog raspada, ono što zaista može imati utjecaj na ljudsko zdravlje jest ionizirajuće zračenje – pojava prijenosa energije u obliku fotona (kvanti elektromagnetskog zračenja) ili masenih čestica koje imaju dovoljno energije da u međudjelovanju s kemijskom tvari ionizira tu tvar. Pročitajte više


 
ENERGETIKANastajanje radioaktivnog otpada

Radioaktivnost ima svoju primjenu u različitim ljudskim djelatnostima (industrija, energetika, medicina, znanost,…), stoga su one i mjesto nastajanja radioaktivnog otpada.  Pročitajte više


klasifikacija 2 Klasifikacija

Podjela radioaktivnog otpada ovisi o vremenu u kojem otpad ostaje radioaktivan, udjelu radioaktivnog materijala u otpadu te o tome stvara li otpad toplinu ili ne. Međunarodno su prihvaćene sljedeće kategorije: vrlo nisko radioaktivni otpad, nisko radioaktivni otpad, srednje radioaktivni otpad i visoko radioaktivni otpad. Pročitajte više


 radioaktivnost3Količina / radioaktivnost

Volumen kratkoživućeg otpada spremljen u privremenom odlagalištu na IRB-u iznosi 4 m3 i uključuje 925 istrošenih radioaktivnih izvora sveukupne aktivnosti 15067,4 GBq. Volumen dugoživućeg otpada spremljen u privremenom odlagalištu na IRB-u iznosi 4 m3 i uključuje 16068 istrošenih radioaktivnih izvora sveukupne aktivnosti 515,7 GBq. Pročitajte više