Primjena radioaktivnosti

Radioaktivnost ima svoju primjenu u različitim ljudskim djelatnostima, od znanosti, preko medicine do industrije i poljoprivrede.

 • Znanost:
  • aktivacijska analiza,
  • istraživanje utjecaja zračenja na živa bića,
  • određivanje starosti arheoloških nalaza (C14, K40)
  • istraživanje štitova od ionizirajućega zračenja,
  • istraživanje svemira.
 • Medicina:
  • dijagnostika – dijagnostički uređaji (SPECT, PET, CT, SPECT/CT, SPECT/MR, PET/CT, PET/MR).
  • liječenje – Primjena radioaktivnih izvora u svrhu liječenja malignih oboljenja (liječiti ozračivanjem). Po položaju izvora zračenja u odnosu na pacijenta terapije ionizirajućim zračenjem možemo podijeliti na:
   • teleterapiju (zatvoreni izvor zračenja izvan pacijenta)
   • brahiterapiju (zatvoreni radioaktivni izotop precizno postavljen u ili blizu tretiranog mjesta)
   • terapiju otvorenim radioaktivnim izotopima (otvoreni radioaktivni izotop apliciran pacijentu infuzijom ili oralno)
  • bio-medicinski istraživački laboratoriji
 • Industrija:
  • eksploatacija ruda
  • energetika (proizvodnja električne energije)
  • detektori dima, gromobrani,
  • mjerenje razine u spremnicima,
  • mjerenje gustoće vlage,
  • sterilizacija hrane,
  • industrijska radiografija,
  • brojanje i mjerenje mase na tekućoj traci.
 • Poljoprivreda
 • Vojne aktivnosti:
  • proizvodnja oružja,
  • oprema i nuklearni pogon.