Pokrenuta javna nabava za održavanje i čišćenje lokacije Centra u osnivanju

Održavanje lokacije

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za uslugu održavanja i čišćenja lokacije Centra za zbrinjavanje RAO u osnivanju. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. svibnja 2021. godine u 11,00 sati.