Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izvješće-EOJN

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koje je započelo 10. ožujka 2020. godine i trajalo do 25. ožujka 2020. godine zaprimljena su pitanja i komentari potencijalnih ponuditelja.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.