Objavljen otvoreni postupak javne nabave

Objava JN

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnici objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnim savjetovanjima.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04. lipnja 2020. godine u 10,00 sati.