Nastajanje radioaktivnog otpada

Radioaktivni otpad nastaje u mnogim ljudskim djelatnostima, u svima gdje radioaktivnost ima primjenu.

IndustrijaIndustrija
  • detektori dima, gromobrani
  • eksploatacija ruda (iskopavanja, obrade te korištenja ugljena, prirodnog plina i fosfatnih ruda uzrokuje stvaranje velikih količina nisko radioaktivnog materijala koje posljedično treba odložiti)

 

Energetika 
ENERGETIKA

Najviše otpada stvara se radom nuklearnih elektrana i u svim fazama nuklearnog gorivnog ciklusa, počevši od kopanja rude uranija do razgradnje nuklearnih postrojenja:

  • rudarenje uranovih ruda,
  • proces obogaćivanja urana za korištenje u nuklearnim reaktorima,
  • reprocesiranje goriva – fisijski produkti koji nastaju u procesu prerade istrošenog nuklearnog goriva
  • nuklearni otpad nastao tijekom pogona, održavanja i razgradnje nuklearnih elektrana (istrošeno nuklearno gorivo i pogonski otpad uključuje različite dijelove opreme, otpad nastao pročišćavanjem vode i plinova te različitu zaštitnu opremu).
Medicina
  • Primjena izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu dijagnosticiranja i liječenja.
Znanost
  • Radioaktivni otpad nastaje pri izvođenju eksperimenata u kojima se koriste izvori ionizirajućeg zračenja.