Količina radioaktivnog otpada u Hrvatskoj

Volumen kratkoživućeg otpada spremljen u privremenom odlagalištu na IRB-u iznosi 4 m³ i uključuje 925 istrošenih radioaktivnih izvora sveukupne aktivnosti 15067,4 GBq. Volumen dugoživućeg otpada spremljen u privremenom odlagalištu na IRB-u iznosi 4 m³ i uključuje 16068 istrošenih radioaktivnih izvora sveukupne aktivnosti 515,7 GBq.

U Republici Hrvatskoj nema visoko radioaktivnog otpada, ali treba napomenuti da Hrvatskoj pripada polovica svog radioaktivnog otpada iz NE Krško.

Pregled broja i aktivnosti istrošenih izvora čije je vrijeme poluraspada manje od 30 godina, a nalaze se u privremenom skladištu u IRB-u.

Skladište Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) je u svrhu prihvata institucionalnog RAO-a i II-ja korišteno od 1959. do 2000. godine. Danas je to skladište zatvoreno za prihvat novonastalog RAO-a i II-ja. Tijekom 2006. godine, uz pomoć IAEA-e i uz nadzor tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, provedena je sanacija skladišta koja je obuhvaćala karakterizaciju, razvrstavanje i kondicioniranje dijela tada postojećeg inventara. Procjena je da je u skladištu IMI-ja pohranjeno oko 1,5 m³ institucionalnog RAO-a i II-ja, od čega približno 0,5 m³ zauzimaju paketi s kratkoživućim, dok 1 m³ zauzimaju paketi s dugoživućim radionuklidima.