Dugotrajnost

Mnoge industrijske grane „proizvode“ opasan otpad, koji također može imati dugoročan (ili čak trajan) utjecaj. Isto tako, postoji tehnologija, procedure i zakonske obveze za zbrinjavanje takvog otpada.

Kada govorimo o radioaktivnom otpadu, on jest (u različitoj mjeri) opasan. Međutim, radioaktivnost opada/smanjuje se vremenom (vrijeme poluraspada) za razliku od nekih drugih toksičnih materijala u industrijskom otpadu.

Odlagališta radioaktivnog otpada, čija je osnovna funkcija dugotrajna izolacija radioaktivnog materijala od okoliša, moraju biti projektirana i izgrađena u skladu s općeprihvaćenim standardom da odlagalište mora spriječiti bilo kakav nepovoljan utjecaj na okoliš. Standard je kvantitativno izražen zahtjevom da doze koje od odlagališta primi najizloženiji pojedinac u budućnosti moraju biti značajno manje od danas prihvaćenih graničnih doza.