Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) predstavlja izazov za sve države članice Europske unije, osobito zbrinjavanje visokoradioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (ING), Vijeće je usvojilo Direktivu 2011/70/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada. Direktiva od država članica zahtijeva da predstave nacionalne programe u kojima će navesti kada, gdje i kako će zbrinuti ING i RAO uz primjenu najviših sigurnosnih standarda, a da se pritom ne nameće nepotreban teret budućim generacijama.

Republika Hrvatska, kao zemlja članica EU, ima obvezu zbrinuti RAO i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja (II) koji su nastali 60-godišnjom primjenom izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi. Također, Republika Hrvatska je u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 9/02) obvezna zbrinuti polovicu RAO-a i ING-a iz NE Krško.

Kako bi se na sustavan način organiziralo zbrinjavanje navedenog otpada, u Republici Hrvatskoj uspostavit će se Centar za zbrinjavanje RAO-a. U Centru će se najprije uspostaviti središnje skladište za RAO i II iz Hrvatske, a potom i dugoročno skladište za RAO iz NE Krško. Na istoj lokaciji provodit će se detaljni istražni radovi za izgradnju budućeg odlagališta RAO-a.

Postupak odabira pogodne lokacije za smještaj centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada provest će se uz transparentno i cjelovito informiranje javnosti i uz njezino aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja.

Vlada Republike Hrvatske aktivno će podupirati razvoj lokalne zajednica na čijem se teritoriju nalazi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.