Forum HND-a

Održan 1. Forum Hrvatskog nuklearnog društva

Od 30. svibnja do 2. lipnja 2021. Zadar je ugostio Prvi Forum Hrvatskog nuklearnog društva. Organizacija i održavanje Prvog Foruma Hrvatskog nuklearnog društva rezultat je inicijative i rada Mreže mlade generacije HND-a. Stručni skup održan je s ciljem razmjene operativnih iskustava i inženjerske prakse u NE Krško, te rješavanju izazova vezanih za produljenje životnoga vijeka […]

Potresna opasnost

Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

S istekom roka za dostavu ponuda 7. lipnja 2021. godine u 10,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te uslugu postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne […]

Radioaktivnost i mi-Kukmanović

Radioaktivnost i mi na Festivalu znanosti!

I ove godine sudjelovali smo na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Ovogodišnja tema Festivala je Kultura znanosti. Što je kultura i gradimo li kulturu znanosti? Etimološki riječ kultura dolazi od latinske riječi colere koja znači nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati. Nastanjuje li znanost naše načine mišljenja, poštujemo li znanstvena otkrića, razumijemo li značaj istraživanja za […]

Potresna opasnost

Započeo postupak javne nabave za Uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za javnu nabavu Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te usluga postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Tijekom pripreme postupka javne […]

Potresna opasnost

Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za Uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te usluga postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa koje je započelo 26. travnja 2021. godine i trajalo do 4. svibnja 2021. godine zaprimljena su pitanja i komentari potencijalnih ponuditelja. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je […]

Potresna opasnost

Započeo postupak prethodnog savjetovanja za Uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Fond za financiranje razgradnje NEK provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te usluga postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa. Nacrti dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija i troškovnika […]

Dan planeta zemlje

Dan planeta Zemlje

Vratimo našu Zemlju tema je ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje. Poseban je to dan, kojim se nastoji jačati svijest ljudi o okolišu te događajima i aktivnostima koji prijete životu na Zemlji. Obilježavanje Dana planeta Zemlje u svijetu je prvotno predstavljeno 1969. godine, dok se u Hrvatskoj obilježava od 1990. godine. Mi u Fondu ga obilježavamo svaki […]